يونجه جديد ، مناسب براي خاكهاي فقير <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دانشمندان با افزودن يك ژن به يونجه ، نه تنها تحمل آنرا در برابرخاكهاي  اسيدي وآلومينيوم بالا برده بلكه باعث شده اند گياه بطور طبيعي بتواند نيتروژن بيشتري را توليد نمايد .نيتروژن محرك مناسبي براي رشد گياهان محسوب مي شود.

حدوداً 7 درصد از پوسته زمين را آلومينيوم تشكيل داده وموجب بروز مشكلاتي براي رشد گياهان در خاكهاي اسيدي شده است . زماني كه ريشه گياه در خاكهاي اسيدي به جذب آلومينيوم مي پردازد ، رشد ريشه متوقف شده وقابليت جذب آب وعناصر غذايي كاهش مي يابد .اين امر موجب كاهش محصول مي شود.

ژن افزوده شده توسط دانشمندان باعث مي شود ريشه يونجه ، اسيدهاي آلي بيشتري توليد واثر سمّي آلومينيوم موجود را خنثي كند .

حدوداً 40 درصد از زمينها ي زراعي جهان ، داراي خاكهاي اسيدي مي باشند .برخي از خاكها بطور طبيعي اسيدي بوده ولي برخي ديگر به دلايل مختلفي اسيدي شده اند كه به مصرف بيش از اندازه بعضي كودها مي توان اشاره نمود .

تجربه نشان مي دهد يونجه هاي اصلاح شده در خاكهاي اسيدي حا وي آلومينيوم داراي ريشه هاي بلند تري بوده كه نشانه مقاومت بيشتر ريشه در برابر آلومينيوم مي باشد . امّا يونجه اصلا ح شده در خاكهاي غير اسيدي نمي تواند همانند يونجه هاي معمولي رشد نمايد .

دانشمندان همچنين دريافته اند كه با افزودن ژن مي توانند قابليت گياه  در توليد نيتروژن را بطور طبيعي (فرآيندي موسوم به "تثبيت "نيتروژن ) افزايش دهند كه طي آن گياه قادر خواهد بود نيتروژن اتمسفري را به شكل قابل استفاده براي گياه تبديل كند .

 

 http://www.ars.usda.gov/is/pr/2002/020125.htm

/ 1 نظر / 12 بازدید
جلالي

موضوع خوبی بود . موفق باشيد.