از باغ ملي گياهشناسي ايران چه مي دانيد؟

 
اينجا بهشت است: باغي در غرب منطقه ما
اول هر ماه پرونده هاي موضوعي همشهري محله را بخوانيد
003240.jpg
آمنه خاني پور
باغ گياهشناسي ملي ايران از سال ۱۳۴۸ فعاليت خود را در غرب آزادشهر منطقه ۲۲فعلي آغاز كرده و جزو ده باغ گياهشناسي بزرگ دنياست و مادر گياهشناسي در ايران به شمار مي رود. در اين باغ رويشگاه هاي مختلفي از كشور و همچنين برخي رويشگاه هاي مهم دنيا ايجاد شده است. اين باغ ابتدا با عنوان مؤسسه گياهشناسي ملي تأسيس و سپس به عنوان باغ گياهشناسي ملي شناخته شد، ولي بعد از مدتي با مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع ادغام و به يكي از بخش هاي تحقيقاتي آن مؤسسه تبديل شده است.
باغ ملي گياهشناسي از دو قسمت «باغ و هرباريوم» تشكيل شده كه به ترتيب شامل مجموعه زنده و مجموعه خشك شده از گياهان هستند.
قسمت اول، باغ گياهشناسي زنده است كه از بيش از سه هزار گونه از انواع گياهان از قبيل درخت، درختچه، پيچ، بوته و پياز و ... تشكيل شده و علاوه بر اهداف تحقيقاتي و علمي كه دارد با هدف آموزش براي ارائه خدمات آموزشي ـ فرهنگي به شهروندان سازماندهي شده است. قطعات عمده در باغ گياهشناسي ايران به شرح زير است:
۱) رويشگاه هاي مهم كشور نظير جنگل هاي خزري، زاگرس، البرز و بيابان هاي كشور،
۲) رويشگاه هاي مهم جهان نظير اروپا، آمريكا، آسيا (هيماليا و چين و ژاپن)،
۳) قطعات تخصصي نظير سيستماتيك (رده بندي گياهي) گياهان دارويي و صنعتي، آربراتوم، گياهان پياز ايران و باغ ميوه ايراني،
۴) قطعات آموزشي ـ نمايشي شامل باغ هاي سنگي و صخره اي، باغ هاي نمايشي، آبشارها و درياچه ها،
003237.jpg
5) گلخانه هاي مناطق گرمسيري، مناطق معتدل و سردسير.
قسمت دوم، «باغ هرباريوم» يا گنجينه گياهان است كه در آن، نمونه هاي گياهي به صورت خشك و با روش خاصي شناسايي، طبقه بندي و نگهداري مي شوند. اين مجموعه در حقيقت، موزه نباتات خشك است كه در حال حاضر با داشتن ۲۴۷هزار نمونه گياهي شامل «گياهان استاني» و ... يكي از معتبرترين هرباريوم هاي منطقه خاورميانه و بزرگترين و مجهزترين آنها در كشور است.
«مهندس كريمي نوروزي» كارشناس گياهشناسي اين باغ در اين باره مي گويد: «بيشتر اين گياهان به وسيله همكاران قسمت بذر و نهال جمع آوري شده اند. آنها به دنبال اين گياهان همه جا را گشته اند تا جاي هيچ نمونه اي در باغ خالي نباشد و چه بسا شب هايي را به اجبار در كوه و دشت ها به سر برده اند.»
علاوه بر اين، تعداد زيادي نمونه گياهي از ساير كشورهاي دنيا از طريق مبادله در اختيار مؤسسه قرار گرفته و در هرباريوم ملي ايران نگهداري مي شود.
اين باغ كه ميراث ملي ماست در قطعه زميني از مراتع ملي شده به مساحت ۱۵۰هكتار در اراضي چيتگر در غرب منطقه ۲۲ احداث شده است. ارتفاع آن از سطح دريا ۱۳۲۰متر و داراي آب و هواي نيمه خشك و ميزان بارندگي متوسط سالانه در اين محل ۲۴۰ ميلي متر است. حداكثر درجه حرارت ثبت شده آن در ماه هاي تير و مرداد ْ۴۳ ـ ۴۲ سانتي گراد و حداقل حرارت هوا در زمستان پايين تر از ْ۱۰ سانتي گراد است. طرح جامع باغ به نحوي پيش بيني شده است كه نشان دهنده الگويي از باغ ها و جنگل هاي ايران باشد.
/ 1 نظر / 17 بازدید
میثم

دقيق نميدونی کجاست و اينکه چطوری ميشه بازديد کرد