هفته بزرگ داشت مقام استاد و معلم را به اساتيد گرامي و اعضا محترم هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تبريك عرض مي نمائيم.

با تشكر از زحمات فراوان همگي خصوصا :

جناب آقاي دكتر نور محمدي ( رئيس دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر استوان ( معاونت دانشكده كشاورزي )

جناب آقاي دكتر شجاعي

آقاي دكتر حمصي

– آقاي مهندس ايماني - آقاي دكتر مدني -آقاي مهندس رضايي –

آقاي دكتر رزمي –آقاي دكتر بهشتي –آقاي دكتر محمدي نژاد –آقاي دكتر قنبري –آقاي

دكتر عباسي ـ خانم دكتر اخلاصي –آقاي دكتر بابايي –آقاي دكتر كيا دليري –آقاي

دكتر خسروجردي –آقاي مهندس چمني – دكتر كاوش مجلسي – آقاي مهندس علي

احديت – خانم دكتر سعادت – آقاي دكتر قهاري – آقاي دكتر نوري شرق – آقاي

دكتر پازوكي ـ آقاي دكتر اردكاني و تمامي كساني كه به نوعي بر گردن ما حق

دارند

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
ساعده

دکتر مجلسی که خيلی ماهه من عاشقشم

سمیرا

من تنها جناب دکتر مجلسی رو میشناسم وبرای ایشون ودیگر اساتید احترام قائل هستم