پست های ارسال شده در آبان سال 1382

                   شکارچيان نامرئی سنجاقکهاقادرندبانامرئی کردن خودازديدشکارهای هوايی يارقبای محدوده خودمخفی بمانند.تکنيک به کار گرفته شده توسط سنجاقک از تکنولوژی ضد رادار ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید