شکارچيان نامرئی

سنجاقکهاقادرندبانامرئی کردن خودازديدشکارهای هوايی يارقبای محدوده

خودمخفی بمانند.تکنيک به کار گرفته شده توسط سنجاقک از تکنولوژی ضد رادار مورد استفاده در هواپيماهای استتار امريکا نيز پيچيده تر است .سنجاقکها با استفاده از کنترل وضعيت قرارگيری و شيوه پرواز بسيار دقيق خود رابه صورت يک شيئی بی حرکت و کاملا يکدست با محيط در اورده ودرعين حال به سمت دشمن يا شکار خود حرکت می کنند .تکنيک استتار در حين حرکت به موجودات اين امکان را می دهد که قربانی خودرامخفيانه تعقيب وشکار کنند.پژوهشگران استراليايی پس از مشاهده شيوه تعقيب شکارسوسک های پرواز کننده در ميان سنجاقکهای نر بااستفاده از دوربينهای استريو متوجه اين حقيقت شدند با استفاده از مطالعه پرواز حشرات در سه بعد پژوهشگران توانستند نشان دهند که استتار در حين حرکت چگونه عمل می کند .آنها شرح می دهند که سنجاقکهای مهاجم با تنظيم موقعيت خود به گونه ای عمل می کنند که تصويرانها همواره يک نقطه ثابت از شبکيه شکار يا رقبای انها را اشغال می کند بنابراين همانند يک شيئی ثابت بوده و رقبای انها متوجه رکت انها نمی شوند .نشمندان به سرپرستی اکيکوميزوتانی از دانشگاه ملی کانبرای استراليا در گزارشی که در مجله نيچربه چاپ رسانده اند اذعان داشته اند که به کار گيری اين تکنيک پيچيده توسط قديمی ترين شکارچيان هوايی موجب فريب شبکيه طعمه سنجاقکها شده و علی رغم اينکه سنجاقک به سمت انها حرکت می کند انها سنجاقک را به عنوان شئ ثابت در نظر ميگيرند .پژوهشگران با بازسازی پرواز سه بعدی ۱۵ سنجاقک متوجه شدند که ۶ سنجاقک از انها  استتار در حين حرکت را استفاده می کنند.علاوه بر اين انها قادربودند که انوع مختلفی از استتار در حين حرکت داشته باشند.

م ه س ا

/ 3 نظر / 9 بازدید
فاطمه

امروز تصنیف های شادی بر برج های بلند آسمان نواخته می شود. مرغان سبکبال بهشتی شادمانه و عاشقانه خبر تولد حسن (ع) را برای اهل جنت می برند امروزها شکوفه های سبز امامت در آیینه خانه روشن عشق می رویند و ستاره ها به دومین امام ، دومین خوب و دومین یار و همنفس رسول الله (ص) و طلایه دار بفیه الله (عج) خیر مقدم می گویند .امروز شجاع ترین سردار سپاه علی (ع) آمد . امروز سید جوانان اهل بهشت آمد ، بزرگمردی که بازوانش شجاعت پدر را به یاد می آورد و گامهای مصممش در جادههای ایمان ، اراده رسول (ص) را

زهرا

خیلی ممنونم مهسا جان

m

than u