فرمون های مصنوعی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از فرمونها می توان به طرق مختلف و به منظور کاهش مصرف سموم شيميايي متداول در جهت کنترل آفات محصولات کشاورزی استفاده نمود. از اين مواد می توان جهت تعيين مقدار تراکم آفات  به دام انداختن آفات در تله های مخصوص و همچنین گمراه کردن آنان جهت جلوگیری از تولید مثلشان استفاده کرد.آفات می توانند خسارت عمده ای به محصولات کشاورزی وارد میکنند و از آنجایی که جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و تامین غذا برای این جمعیت در حال افزایش ضروری ودر نتیجه کنترل اساسی آفات می توانند از دو منظر سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت باشد. استفاده روز افزون از حشره کشها متداول باعث پیدایش حسرات مقاوم تغییرات شدید اکولوژیک نابودی محیط زیست و نتیجتا به رکود اقتصادی انجامیده است.تعداد حشرات وآفاتی که به حشره کش ها مقاوم می گردند روز به روز در حال افزایش است که این امر باعث تشدید فشار به شرکتهای تولید کننده مواد دفع آفات جهت ارائه فرمول های جدید میگردد. قسمتهای تحقیقاتی شرکتهای شیمیایی(R&D) غالبا بدلیل هزینه های گزاف تحقیق و پروسه های طولانی حاضر به سرمایه گذاری برای تولید سموم با فرمولهای جدید که باعث سرمایه گذاری زیاد میگردد نیستند مخصوصا اینکه قانون حمایت معنوی Patent فقط برای مدت محدودی قادر به حمایت آنها می باشد . البته این اشتباه است که منافع سموم شیمیایی را نادیده بگیریم.در مدت چند دهه گذشته استفاده از سموم شیمیایی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی گردیده است ولی در عین حال درصد خسارت به محصولات از 1950 تا به حال تغییری نکرده است. در واکنش به مشکلات ومعضلاتی که در اثر استفاده روز افزون از سموم شیمیایی ایحاد گردیده است .سیاست مدیریت تلفیقی مبارزه با آفات (IPM) بوجود آمده است. مدیریت تلفیقی آفات بر مبنای تلفیقی از مبارزه شیمیایی بیولوژیک وتکنیکهای کشاورزی جهت کنترل آفات با هزینه معقول وطوری که خسارت را به محیط به حداقل برساند تشکیل شده است.لازم به یادآوری است که در مورد صادرات محصولات کشاورزی هیچ چیز با اهمیت تر از نابودی کامل تمامی حشرات جهت جلوگیری از انتقال آفات کشاورزی بین کشورها نیست. اولین مرحله در مدیریت تلفیقی آفات پیش آگاهی موثر با استفاده از تله های پیش آگاهی فرمونی است. در این با کمک گرفتن از تله های پیش آگاهی آفت تعیین محل میگردد ومیزان انتشار آندر باغ یا مزرعه اندازه گیری می شود.در مرحله بعد بهترین سیاست با توجه به اطلاعات بدست آمده توسط تله های فرمونی تعیین می گردند . با کمک تله های پیش آگاهی می توان زمان مناسب رها سازی زنبورهای تریکوگراما و به کار گیری روشهای دیگر بیولوژیک را تعیین نمود. روشهای کنترل بیو لوژیک بر اساس کنترل آفت بوسیله دشمنان طبیعی وپارازیت ها می باشد که به حشرات بی ضرر صدمه نمی رسانند برای مثال می توان به باکتری به نام اسیلوس ترنجلیس اشاره کرد که به لارو کرم برگخوار پنبه مصری پروانه قوزه پنبه و ویروسهایی که به آفات مشخصی حمله می کنند را نام برد و از فرمونها نیز می توان به صورت تله های جمع آوری (Mass trapping) و یا ایجاد اختلال در جفت گیری و مخصوصا در هنگامی که جمعیت آفت نسبتا انتشار پیدا کرده استفاده بعمل آورد .زمانی که هیچ یک از این روشها موثر واقع نشد آن هنگامی است که جمیعت آفت متراکم و آخرین چاره جز توسل به سلاح سنگین تری یعنی آفت کش نمی باشیم.

موجودات زنده بوسیله احساس پنجگانه شان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .حس شنوایی ولامسه از حسهای فیزیکی می باشند در حالی که حس بویایی وچشایی حواس شیمیایی هستند که بر پایه برخورد بین مولکولها و گیرنده هادر اعضا مناسب انجام می گیرند. حس بینایی مخلوطی از مراحل فیزیکی در ابتدا و مراحل شیمیایی می باشد .دو حس شیمیایی ندرتا مورد رسیدگی و تحقیق قرار گرفته است و اطلاعات کمی راجع به نحوه عمل آنها موجود می باشد و علاقه زیادی پیرامون این موضوع در سالهای اخیر بوجود آمده است. ارتباط شیمیایی در بین حیوانات بوسیله گروه های زیادی از مواد شیمیایی که به صورت عوامل پخش فرد دریافت کننده و منفعت ارسال کننده یا دریافت کننده می باشد صورت پذیرفته است. مجموعا به این نوع مواد شیمیایی مواد شبهه شیمیایی (Semiochemicals) یا اطلاع رسانان شیمیاییInfochemicals گفته می شوند که شامل فرمونها Pheromones  ویا مواد Allelochemicals  می باشند.مواد اطلاع رسانان شیمیایی و یا فرمونها که پانسیل کنترل حشرات را دارند و جزو گروها مواد کنترل آفات بشمار می روند هم اینک در شرکتهای شیمیایی تولید کننده مواد دفع آفات عرضه می گردند. در ادامه به تاثیر فرمون در بین حشرات که بزرگترین گروه در خانواده موجودات زنده است می پردازیم تاکید ما بر پروانه ها که لارو آنها بزرگترین گروه آفات کشاورزی را تشکیل می دهد می باشد. گر چه سوسکها  مگسها و حشرات دیگری نیز می باشند که خسارت شدیدی به محصولات کشاورزی وارد می سازند.

ادامه دارد  ....

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
زیست شناس

ممنون..ما عاشق مبحث فرومون ها هستيم،خيلی جالب بود ولی بقيه اش چرا نيومده؟ بازم به ما سر بزن..