05.gifعلفهاي هرز مهاجم مراقب باشيد! اين قارچها كشنده هستند. 03.gif<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

كارشناسان مركز تحقيقات كشاورزي ، نوعي قارچ جديد را معرفي نموده اند كه دانشمندان ضمن انجام آزمايشهاي مختلف، از آن به عنوان يك كنترل كننده زيستي براي برخي علفهاي هرز مهاجم در ايالت متحده ناممي برند.

كشاورزان آمريكايي و زمين داران به منظور كنترل علفهاي هرز و ساير موجودات زنده اي كه از كشورهاي خارجي وارد مي شوند، رقمي بالغ بر ميليونها دلار هزينه مي كنند. با افزايش مسافرتها و تجارت بين الملل تعداد گونه ها در اين كشور، هر ساله رو به رشد است. قارچها، مجموعه وسيعي هستند كه مي توانند در كنترل علفهاي هرز سمج موثر واقع مي شوند.

بنابر نظريه قارچ شناسان ، قارچها داراي بيشترين تنوع بيولوژيكي در ميان موجودات زنده زمين، هستند. هركدام كه مورد شناسايي واقع شوند، بازهم انواع ناشناخته ديگري براي تحقيق وجود دارد. يكي از قارچ شناسان در مجموعه خود برروي يك ميليون قارچ كار مي كند كه نام و مشخصات علمي آنها را شناسايي و از لحاظ اهميت در بخش كشاورزي، دسته بندي نموده است.

به محض شناسايي قارچها، پتانسيل مبارزه با علفهاي هرز در اين موجودات، در مزرعه و آزمايشگاه مي تواند مورد آزمايش قرار گيرد. اخيراً تعدادي قارچ كشف شده است كه ممكن است براي كنترل غيرشيميايي پيرگياه (Ragweed)، گل توري ارغوان (Purple Loosestrife)، كودزو (Kudzu) (نوعي انگور وحشي) و نيلوفر پيچ (Morning Glory) پيشنهاد گردد.  

 

http://www.ars.usda.gov/is/pr/2001/011102.htm

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
amir

خوشحال می شوم اگر از وبلاگ ماهم ديدن کنی . البته اين وبلاگ دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز است . در ضمن می توانی وبلاگ ما را لينک کنی . فکر می کنم بتوانيم دوستان خوبی برای هم باشيم .