گياهپزشكي نوين
 

  • كنترل آفات محصولات زراعي توسط Baculoviruses 

 

كرم هاي غوزه وجوانه پنبه از آفاتي هستند كه به بيش از 30 محصول زراعي خوراكي وگياهان ليفي در سراسر دنيا حمله كرده وسالانه بيش از 25/1ميليارد دلار تنها در ايالت متحده امريكا خسارت ببار مي آوردند.در حال حاضر دانشمندان به منظور كنترل اين آفات، بر موجودات زنده اي موسوم به baculoviruses  مطالعه مي كنند .

آنها ويروسهاي ميله اي شكل DNA  هستند كه چرخه توليدمثل بيشتر آنها  از درون سلول آغاز مي شود.

كرمهاي حشرات آلوده به baculoviruses  مي ميرند ولي بر روي سطح برگ باقي مانده وسپس كرمهاي سالم مجدداً به اين ويروس مبتلا وسيكل جديد آغاز مي شود .

اين چرخه بطور طبيعي اتفاق مي افتد اما محققان قصد دارند از baculoviruses  براي كشتن آفات استفاده نمايند.اگر چه baculovirusesبراي دفع آفات به زمان بيشتري نياز دارند ولي حشرات بخصوصي را از بين مي برند ، درحاليكه حشره كشها ي شيميايي گاهي اوقات به حشرات مفيد نيز صدمه مي رسانند .

مشكل ديگري كه محققان با آن روبرو مي باشند يافتن راهي براي زنده ماندن baculoviruses  درزير نور آفتاب است، زيرا  آنها بوسيله  اشعه ماوراء بنفش _B ، غير فعال مي شوند. محققان در پي يافتن راه حلهايي براي اين  قبيل مشكلات هستند .

تعدادي از شركتها سعي دارند كه baculoviruses   را در سطح انبوه توليد نمايند زيرا معتقدند كه اين موجودات زنده از آنجايي كه با محيط زيست سازگاري بيشتري دارند سرانجام به جاي حشره كش ها مورد استفاده قرار مي گيرند. دانشمندان سعي دارند ويروس را در سلول حشره توليد نمايند كه اين امر موجب صرفه جويي مالي وجلوگيري از آلودگي مي گردد.

 

http:// www.ars.usda.gov/is/pr/2002/020117.htm

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ - صبا ...