گياهپزشكي نوين
قسمت دوم

جمعي از كارشناسان :

 تهديد آفات در جنگل‌هاي شمال جدي است

نوشهر ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۸/۱۴‬ داخلي.علمي.جنگل.آفات.

 كارشناس گياه‌پزشكي اداره‌كل منابع طبيعي غرب مازندران خاطرنشان كرد: در جنگل‌هاي شمال از روش‌هايي همچون تله‌هاي فروموني جمع‌آوري و نابود كردن لاروها و مبارزه بيولوژيك استفاده مي‌شود. وي در مورد روش تله‌هاي فروموني توضيح داد : در اين شيوه دستگاه‌هايي كه بوي جنس ماده آفت زا منتشر مي‌كند در جنگل كار گذاشته مي‌شود كه جنس نرآفت را به خود جذب مي‌كند و در قسمت چسبنده اين دستگاه، گرفتار و كشته مي‌شوند. آهنگران به ايرنا گفت : گاهي اوقات لاروهاي آفت را با دست جمع مي‌كنيم و مي‌كشيم تا به مرحله آفت زايي نرسند، يا اينكه با حرارت آتش، آنها را در مراكز تجمعشان مي‌كشيم.

جمعي از كارشناسان معتقدند: آفات جنگل در حالت عادي ، كم خطرند ولي اگر اوضاع محيطي برايشان مساعد شود، به مرحله طغيان مي‌رسند، براي مثال ، نوع قارچ به نام" سم اسبي" از فروردين تا مرداد، در حدود ‪ ۲/۵‬ميليارد هاك توليد مي‌كند كه پختن آن در هوا ممكن است درختان زيادي را آلوده كند، همچنين طغيان ملخ‌ها گاه چنان ويرانگر مي‌شود كه حتي باپيشرفته‌ترين امكانات و تجهيزات، نمي‌توان با آن مبارزه كرد. استاد جنگلداري دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات گفت : مهار كردن طغيان حشرات، مشكل تر از طغيان قارچ است و هرچه حشره‌اي تخم‌گذاري سريع تر و زيادتري داشته باشد، زودتر به مرحله طغيان مي‌رسد.

" ابراهيم عادلي" افزود: نمي‌توان بيماريها و آفات جنگل را ناديده گرفت و بهترين كار براي بهداشت جنگل ، پيشگيري است. وي تصريح كرد : كاشت هر گونه گياهي بايد متناسب با وضع آن منطقه باشد و واردات بذر و نهال بايد به خوبي كنترل شود و قرنطينه گياهان جدي گرفته شود. به گفته عادلي تك كشتي بودن جنگل از عوامل آسيب پذير كردن آن در برابر آفات است و بايد جنگل به صورت آميخته، يعني از گونه‌هاي گياهي مختلف تشكيل شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: يكي از راه‌هاي مبارزه با آفات ، حمايت از دشمنان طبيعي آن آفت است، براي مثال از شكارپرندگان جنگل كه ازآفات تغذيه مي‌كنند جلوگيري كنيم و براي آنها آشيانه بسازيم. عادلي افزود: مبارزه با آفت، سه مرحله دارد كه مرحله اول آن ، شناسايي و مرحله دوم پيش شناسي آفت است و در مرحله سوم نيز با آفت مبارزه مي‌شود. استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اظهار داشت : بايد نحوه زمستان گذراني و زندگي آفت معلوم شود و مشخص گردد كه دائم است يا موقت و آيا وضع بحراني دارد يا نه.

 وي يادآور شد: وضع و عدد بحراني براي هرآفتي، مخصوص است. براي مثال اگر در هرمتر مربع از خاك جنگل، چهاركرم سفيد ريشه ديده شود، خطرناك است ولي دو عدد، خطرناك نيست. عادلي خاطرنشان كرد: هرچه جنگل جوان ترباشد، آسيب‌پذيري بيشتري در برابر آفت دارد و همچنين درختان سالمند كه از مرحله دير زيستن گذشته‌اند ، بيشتر مورد حمله آفات قرار مي‌گيرند. اين استاد دانشگاه درباره بيماري"مرگ نارون" گفت: عامل انتقال اين آفت، " سوسك پوست خوارنارون " است و اغلب بر روي پوست درختاني كه از حد دير زيستن گذشته‌اند زندگي مي‌كنند. به گفته او اين حشره در زير پوست درخت، دالان مي‌سازد و جنس نر آن زودتر بالغ مي‌شود و پس از آن، از برگ درخت تغذيه مي‌كند. عادلي گفت: در دستگاه‌هاي گوارش حشره،قارچي بانام علمي ‪ophiostoma ulmi‬ وجود دارد كه سلولز گياه را هضم مي‌كند و درهنگام تغذيه حشره هاگ اين قارچ به برگ درخت منتقل مي‌شود. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: خاصيت آب دوستي قارچ باعث گسترش آن به نواحي پايين درخت مي‌شود و درنتيجه توسعه جمعيت قارچ و ريسه‌زايي،در انتقال آب ، اخلال به وجود مي‌آيد و درخت بر اثر كم آبي خشك مي‌شود. وي درباره آثار اقتصادي آفات و بيماريها گفت: اگرآفت، سطح وسيعي را در بر بگيرد، برنامه‌هاي تهيه شده براي جنگل شناسي و جنگلداري و همچنين قطع و استحصال چوب، مختل مي‌شود.

عادلي ادامه داد: درگذشته درارتفاعات پايين جنگل‌هاي شمال، درخت شب خسب زياد ديده مي‌شد و دامداران پوست آن را مخلوط با خوراك ديگر براي افزايش شير، به گاو مي‌دادند. اين استاد دانشگاه اظهارداشت: قطع درختاني نظير بلوط و تك كشتي شدن شب خسب ، باعث آسيب‌پذيري اين درخت دربرابر آفت شد و پايه‌هاي آن تاحد زيادي از بين رفت. وي درباره روش‌هاي مبارزه با آفات و بيماريها گفت : راه‌هاي مختلفي براي مبارزه با آفات و بيماريها در جنگل وجوددارد كه مي‌توان به روش بيولوژيكي ، روش زراعي ، روش تلفيقي و روش ميكروبي اشاره كرد. عادلي خاطرنشان كرد : روش مكانيكي يكي از قديمي‌ترين روش هاست و در آن ، با اقداماتي از جمله ترساندن يا كشتن آفت يا جمع‌آوري يا تخريب محل زيست، با آن مبارزه مي‌شود.

 وي ادامه داد : گذاشتن مترسك يا مجسمه پرندگان شكاري در مزرعه، جمع‌كردن ليسه‌ها در شب ، گذاشتن تله براي جانواران، انتخاب درختي براي تجمع آفات و سپس آتش زدن آن از روش‌هاي مكانيكي محسوب مي‌شود. به گفته او در سال ‪ ۱۸۸۸‬ميلادي، نخستين مبارزه شيميايي در آلمان آغاز شد و با تركيبات مس و آهك، بعضي از قارچ‌ها را از بين بردند. عادلي تصريح كرد: در سال ‪ ۱۹۲۱‬ميلادي ، مبارزه شيميايي به صورت سم پاشي با هواپيما انجام شد كه به خصوص درباره آفت‌هاي جوانه خوار كاج و جوانه خوار بلوط بود و بيشتر از جيوه و مس و آهك استفاده مي‌شد. استاد دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم و تحقيقات تاكيد كرد: اكنون براي بردن آفات از چهار گروه مورد استفاده مي‌شود. وي توضيح داد:يك گروه ازآنها، شامل باكتري كش ها، حشره‌كش ها، علف كش‌هاو موش كش‌ها است كه اين موادسمي براثر تماس باآفت يا تغذيه‌شدن، باعث به هم- خوردن ارگانيسم و كاركرد فيزيولوژيك جاندار مي‌شود. عادلي گفت : دسته دوم شامل موادي است كه مانع رشد بيماري مي‌شود و خطر را رفع مي‌كند، مانند آنتي بيوتيك‌ها كه براي مبارزه با قارچ‌ها استفاده مي‌شود.

‪۶۲۱/۲۶۰۳/۵۰۶‬ ادامه دارد ............

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥ - صبا ...