گياهپزشكي نوين
همايش

خبرگزاري کشاورزي ايران - گروه توسعه روستايي : 

چهارمين كارگاه فني زهكشي هجدهم آبان‌ماه امسال برگزار مي‌شود.

                                      

دبير كميته ملي آبياري و زهكشي ايران گفت: «موضوع اصلي اين كارگاه زهكشي و محيط زيست پايدار است و در آن آخرين يافته‌ها درباره زهكشي با توجه به محور اصلي كارگاه، توسط كارشناسان ارايه مي‌شود.»

مهرزاد احساني افزود: «تانون 14 مقاله به دبيرخانه اين كارگاه رسيده است و آخرين مهلت براي ارسال مقاله و شركت در كارگاه دهم آبان امسال تعيين شده است.»

به گفته دبير كميته ملي آبياري و زهكشي اين كارگاه‌ها هر دوسال يك‌بار برگزار مي‌شود.

محل برگزاري چهارمين كارگاه فني زهكشي سالن اجتماعات باشگاه توانير و زمان ساعت هشت صبح اعلام شده است.

علاقمندان براي به‌دست‌آوردن اطلاعات بيشتر مي‌توانند به نشاني اينترنتي www.irncid.org مراجعه كنند./

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥ - صبا ...