گياهپزشكي نوين
دوباره سلام

سلام ...

امروز بعد از مدتها به وبلاگ دوران دانشجویی ام سر زدم ....

روزی که این وبلاگ را با دوستهای دوران دانشگاه

شروع کردیم . ذوق و شوق زیادی داشتیم ... گیاه

پزشکان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

تحقیقات ... 

 الان که حدود یک سال از فارغ التحصلی ما

می گذره... هر کدام یک جا مشغول شدیم اما کار

هیچ کداممان به گیاهپزشکی ربطی نداره ... امروز

که داشتم وبلاگ را می خواندم فهمیدم که خیلی از

مفاهیم گیاه پزشکی را فراموش کردم ... درس ها و

اسم هایی که به سختی حفظ کرده بودم...

چهار سال درس خواندم برای چی؟؟؟؟

زهرا طیبی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥ - صبا ...